Två nya rapporter

Publicerat: 
2015-03-10

Musikalliansen har under hösten 2014 beställt två rapporter som nu finns tillgängliga på vår hemsida. Den ena går under namnet "Var ska man spela och vem ska betala?", rapporten utgår från erfarenheter gjorda av frilansmusiker med verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Den andra heter "Hur får man en publik?" och belyser publikutvecklingsområdet. Rapporterna finns här: Publicerat