Seminarium Sound of Stockholm 7 november

Publiceringsdatum: 
2013-09-16
Torsdag 7 november 2013 klockan 16.00 - 17.30
Kulturhuset plan 3

Publikutveckling - är det publiken som ska utvecklas?

Vad pratar vi om när vi pratar om publikutveckling? Under detta seminarium diskuterar vi också de utmaningar som arrangörer av nutida musik ställs inför vad gäller publikfrågor, liksom tillgänglighet till kultur sett ur ett demokratiperspektiv. 

Seminariet välkomnar arrangörer samt alla som är intresserade av nutida musik, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet!

Medverkande:

Niels Righolt, utvecklingschef Center för Kunst & Interkultur, DK

Lars Petter Hagen, direktör och konstnärlig ledare Ultima, NO

Lisa Ullén, konstnärlig ledare Nya Perspektiv 2012, musiker, SE

Hanna Olivegren, musiker, kompositör, arrangör, SE

Sven Rånlund, RANK, SE

Moderator: Lars-Göran Karsson, kultursociolog

Arrangör: Musikalliansen

Övrigt program på http://www.soundofstockholm.se

Ingen föranmälan krävs. Fri entré!